Norská návštěva

autor: | 26. listopadu 2011 | Ekoškola

Návštěva ze severu

V termínu od 17. do 22.října 2011 pořádalo město Český Brod studijní cestu pro norské odborníky. V rámci exkurzí 6-ti členná delegace (učitelé, ředitelé ekoškol v Norsku) navštívili ZŠ a MŠ v Praze, Českém Brodě, Turnově, Děčíně, České Lípěa a  v Dubé . Součástí exkurzí byla prohlídka NP České Švýcarsko, CHKO Kokořínsko a dalších environmentálně vzdělávacích projektů. Projekt byl zaměřen na téma EKOŠKOLA a EVVO.

Dne 21.10.2011 proběhla exkurze v Ekoškole Dubá. Delegaci přijala paní ředitelka Mgr. Jindřiška Skalická v ředitelně společně s paní starostkou Mgr. Zdeňkou Šepsovou a paní zástupkyní Bc. Věrou Valovou.  Návštěvy se pak ujala děvčata – Martina Holíková, Káťa Bouchnerová a Nikola Balíčková, které v angličtině a zároveň i v češtině komentovala důležitá místa v naší škole. Exkurze zahrnula chemickou laboratoř, interaktivní učebnu, počítačovou třídu, jídelnu, kantýnu, školní zahradu, zvířecí třídu.  V průběhu krátké odpolední exkurze se účastníci seznámili s projekty, aktivitami a dalšími činnostmi, které z naší školy dělají Ekoškolu. Naše norské hosty zaujaly barevné školní sešity, a tak někteří neodolali a zakoupili. Program otužování návštěvě připomněl jejich „koupání ve studené vodě“.Diskuse se rozběhla na téma metoda čtení, kterou mají v Norsku velmi podobnou. Problematika projektu Ekoškola byla srovnávána v obou zemích a porovnávaly se jednotlivá témata projektu.  Diskutovalo se o zabezpečení  sítě proti nežádoucím programům, obdivoval se strom školy v keltském kalendáři, v jídelně se rozhovor týkal zajištění obědů – tento problém v Norsku neřeší, děti si nosí  jídlo z domova. Samostatnou kapitolou byla zvířátka, která sklidila  velký obdiv.

Exkurze byla tlumočena z češtiny do norštiny. Celou exkurzi monitorovala redaktorka rozhlasu Sever Šárka Škapíková.

V závěru návštěvy pozvala paní ředitelka hosty na malé občerstvení  a vlastnoručně upečený štrúdl.

Exkurze byla velmi zajímavá, přínosná a došlo k výměně cenných zkušeností.

Mgr. Jana Mašková, koordinátor EVVO