Pracovní schůzky ekotýmu 2011/2012

autor: | 26. listopadu 2011 | Ekoškola

 27.4. 2012 6. pracovní schůzka

Program:

1.  Prezence ekotýmů

2.  Audit k Ekoškole 16.5. 2012

3.  Den zvířat

4.  Hodnocení ŽÁROŠE

5.  Nádoby na separaci

6.  Úkolíky pro ekotýmy

 

ad 1. provedl koordinátor – všechny ekotýmy přítomny

ad 2. 14.5. provede ekotým VIII. třídy kontrolu tříd-popisky, nádoby,služby

ad 3. uzávěrka výtvarných prací 28.6. téma 2012: Kamarád do útulku nepatří.

ad 4.  účast 16ti rodin, poděkování ekotýmům VI., VII. za práci na stanovištích, Martinovi Kohoutovi za logo

ad 5.  ekotýmy obdržely seznam úkolů k auditu – kontrola stavu nádob, vymytí, popisky….

ad 6.  Dotazy, připomínky přání  nebyly žádné.

 

 

16.3. 2012  5. pracovní schůzka

Program:

1.Prezence ekotýmů

2.Připomínky ekotýmů k analýze školy

3. Sběr oleje

4. Sběr papíru

5. Den Země

6. Školní zahrada

 

ad 1. provedl kordinátor – všechny ekotýmy přítomny

ad 2. připomínky ekotýmů k analýze zapracuje JM.

ad 3. vVyvěsit novou popisku ve třídách a vyměnit popisku Co separujeme.

ad 4. 11.4. 2012 Sběr papíru od 7,30-7,55 hodin na školním dvoře -soutěž jednotlivců.

ad 5. Den Země – ŽÁROŠ – žáci-rodiče-škola – 20.4. 2012 od 15,00-18,00

stanovíště U Popelky – připraví VI.třída-rodič třídí, dítě opravuje

stanoviště Keramika – rodič a dítě vytváří dekoraci, která bude využita ve škole – p.uč.Wagenknechtová

stanoviště U vodníka – přenos vody lžící na čas – připraví VIII. třída

stanoviště Ekodům – rodič vybaví dům co nejvíce ekologicky – připraví II. třída

upoutávku v tisku – IX. třída

upoutávku START – V. třída

pomocníci – Zývalová,Jansová,Horský,Haltmarová, Kicová,Imrichová,Sloup,Mojteková,Pangrácová

V případě deště bude akce probíhat v tělocvičně.

 

ad 6.    třídy si vybraly, pouze IX. dá do 19.3. vědět.

 

17.2. 2012 4. pracovní schůzka ekotýmu

Program:

1.Prezence ekotýmů

 2. Úkoly analýzy školy

3. Sběr použitého oleje

4. Staré ručníky a hadry – pro zvířata

5. 22.2. kontrola nádob ve třídách a na chodbách

 

ad 1.Prezenci ekotýmů provedl koordinátor – všechny ekotýmy se dostavily včas 🙂

ad 2. Úkoly analýzy školy splnily všechny ekotýmy – díky

ad 3. Použitý olej lze od 1.3. 2012 nosit v 1,5 l PET lahvích do školy každé pondělí od 7,30 – 7,55 k p.uč. Maškové – pomáhá ekotým VI. třídy

ad4. Pokud máte doma vyřazené ručníky, přineste do školy do chovatelského kroužku.

ad 5. 22.2. provede ekotým VII. třídy kontrolu nádob a popisek ve třídách.

 

5.1. 2012 – 3.pracovní schůzka

Program:

1. Prezence ekotýmů

2.Kontrola splnění úkolů Recyklohraní

3. Rozdělení úkolů analýzy školy

4. Nový úkol Recyklohraní

5. Celoroční sběr pomerančové kůry

6. Pomoc útulkům – výzva PESOS O.S.

7. Dotazy

 

ad 1. Prezenci ekotýmů provedl koordinátor – všechny ekotýmy se dostavily včas 🙂

ad2. Všechny ekotýmy předaly řešení úkolu Recyklohraní v termínu. V květnu za získané body ekotýmy vyberou, co se pořídí pro děti do školy.

ad 3. Každý ekotým z každé oblasti projektu Ekoškola dostal přidělené otázky – viz tabulka

otázky přidělil kkordinátor podle věku ekotýmáků

ad 4. Ekotýmům byly přiděleny úkoly z recyklohraní – tajenka – zvlášť pro I. a II. stupeň. termín splenení -15.1.

ad 5. Pomerančovou kůru sbíráme celoročne, usušenou k JM

ad 6. Reagujeme na výzvu O.S. PESOS, která nabízí ke koupi samolepky za 20,-Kč – podpoříme tím zvířátka v útulcích. Samolepky k zakoupení u JM do konce ledna.

ad 7. Všichni byli zahlceni informacemi, ale zvládneme to:)

dotaz Honzy Nováka – Zda může pomáhat s prodejem samolepek– Ano.

 

 

3.11.2011 – 2. pracovní schůzka

Program:

1.Prezence ekotýmů

2. Kontrola úkolů z 29.9.2011

3.Informace a Recyklohraní-úkol

ad 1. provedl koordinátor Ekoškoly – dostavily se zástupci všech ekotýmů tříd viz prezenční listina

ad 2. úkoly byly splněny ve všech třídách – zprávu podaly ekotýmy tříd

ad 3.   během listopadu je vyhlášena soutěž tříd  ve sběru PET víček

7.12. proběhne soutěž jednotlivců ve sběru papíru – 7,30 – 7,55 na školním dvoře

13.12. vyhlášena soutěž Můj zvířecí miláček

– děti si mouhou přinést do školy svého zvířecího kamaráda v přepravce, pejsky a kočičky na fotkách

mezi ekotýmy tříd byly rozděleny úkoly z Recyklohraní – týkají se Sběrného dvora- odevzdat do 25.11.2011

třída           úkol

II.               Lze na dvůr odnést i elektrozařízení a baterie?

III.             Jaké druhy odpadů se mohou na sběrný dvůr odkládat?

IV.             Do jakých kontejnerů se mohou odpady na dvoře ukládat?

V.               Jaké rozměry má sběrný dvůr?

VI.             Má dvůr nějaká zvláštní pravidla pro ukládání odpadů?

VII.           Výtvarně zpravujte sběrný dvůr.

VIII.         Sečtěte celkový objem /v litrech / všech kontejnerů na dvoře.

IX.             jaká je provozní doba sběrného dvora?

 

 

 

29.9. 2011 -1. pracovní schůzka

Program:

1.Prezentace ekotýmů

2.Určení zapisovatelů

3.Informace

 

ad 1. provedl koordinátor Ekoškoly – dostavili se zástupci všech ekotýmů tříd – viz prezenční listina

 

ad 2. zapisovatelem byly zvoleni zástupci ekotýmu VI. třídy

 

ad 3.koordinátor Ekoškoly informoval :

separujeme stejné složky jako vloni/papír,plast,tetrapak,hliník,bioodpad,baterie,drobné elektrospotřebiče/

nádoby ve třídách vyprazdňuje služba třídy, která se přezuje v šatně a vychází šatnou

nádoby na chodbách vyprazdňuje služba podle rozpisu viz nástěnka Ekoškoly

bioodpad – pozor nové – nádoby denně k JM do kabinetu, dbejte na jejich čistotu

hliník – nádoby vybírá každý oátek ráno JM

celoročně sbíráme pomerančovou kůru

každá třída se stará o svůj záhon – celoročně

21.10. školu navšíví delegace z Ekoškoly v Norsku

12.9. uzávěrka soutěže ke Dni zvířa

3.10. začíná program Otužování

soutěže Hledej a poznej, Jsme to, co jíme pokračují i letos

pro větší spolupráci mezi ekotýmy tříd, navrhuje koordinátor, aby si

ekotýmy  na schůzce připravily úkoly/splnitelné, úměrné věku/ pro ekotým z jiné třídy

třída           úkol                                                                                                   od koho

I.                 každý ze třídy přinese aspoň 1 kg papíru                           II.,III.,IV.,V.

II.               pomoci paní Pavlíkové v kantýně                                          III.

III.             přinést 5 elektrospotřebičů                                                     II.

IV.             uklidit a vytřít svou třídu                                                          V.

V.               pomoci panu školníkovi                                                             IV.

VI.            pomoci paní uklízečce                                                                  VII.

VII.          2 týdny vynášet separaci za VI. třídu                                    VI.

VIII.        přinést 50 baterií                                                                             IX.

IX.            přinést 100 PET víček                                                                    VIII.