Seminář dobré praxe

autor: | 14. května 2013 | Ekoškola

Děti z Ekoškol v České republice se pravidelně scházejí na seminářích dobré praxe, které organizuje hlavní koordinátor Ekoškoly v České republice Sdružení TEREZA.

Takové setkání proběhlo v pondělí 13.5. v Ekoškole Lyčkova v Praze8.

Za naší školu se zúčastnily ekotýmačky Terka Jansová, Vanesa Kicová a Eliška Mojteková.

Po vzájemném představení se skupina rozdělila na děti a dospělé. Obě skupiny pak odděleně řešily problémy ve své škole s programem Ekoškola, např. dospěláci: jak zapojit své kolegy, aby sami přicházeli s nápady a nehořekovali, že přicházejí o vzácné vyučovací hodiny, kde získat prostředky na odměny dětem,  děti: jak zapojit ostatní děti, aby pracovaly v programu rády a s chutí. Součástí návštěvy byla prohlídka školy a společný oběd.

Taková setkání jsou velmi užitečná, protože umožní nejen výměnu zkušeností, ale i porovnání Jak jsme na tom v naší škole?.

No, a my můžeme říci, že velmi dobře. Například děti v Praze separují jen na chodbách – u nás separují i ve třídách, v Praze odnáší separáty paní uklízečka – u nás děti, separace v Praze je zaměřena na papír, plast, vzácně tetrapaky – u nás separujeme celkem 7 složek.

Věřím, že i děti si odvezly spoustu postřehů, které využijí na setkání ekotýmu školy.

Výměna informací.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jak jste na tom vy?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naše ekotýmandy!