Doporučujeme

FLORBAL

INFO AKADEMI DUBA

Read More

Zájezd Velká Británie

ZÁJEZD   DO   VELKÉ   BRITÁNIE

ZŠ Dubá v letošním školním roce pořádá pro žáky 2. stupně zájezd do Velké Británie do města Hastings. Žáci budou navštěvovat výuku v jazykové škole a také jezdit na výlety na zajímavá místa v okolí Hastingsu – Battle, Brighton, Hastings castle, Seven  Sisters a, samozřejmě, Londýn. Zájezd se uskuteční 22.-28.března 2015, pojedeme autobusem a žáci budou ubytovaní v anglických rodinách (po dvojicích nebo trojicích). Předběžná cena zájezdu je Kč 9500 (cena je závislá na aktuálním kurzu anglické Libry) a zahrnuje dopravu, ubytování a stravování. Veškeré informace, podrobný program a přihlášky u p. uč. Havránkové (havrankova@zsduba.cz).

Read More

Dobrodružství na skalce

Překvapení na skalce

I při pracovním vyučování, při pletí na školní zahradě, lze objevit úžasné věci. Míša ze šesté třídy zpozorovala pohyb na skalce a objevila dvě krásné ještěrky, které se slunily na kamenech. Foťák byl po ruce a hned cvakala spoušť. I pletí může být dobrodružné.

IMG_0960 IMG_0961

Read More

Rodina v pohybu

Celoroční projekt Rodina v pohybu
cíl – společnými aktivitami rodičů a dětí přispět k upevnění
pozitivních vztahů mezi rodinou a školou
září výšlap na Beškov s hledáním pokladu  20.9. 2014
říjen setkání v tělocvičně
listopad tvoření v keramické dílně
prosinec návštěva krmelce
leden soutěž v bowlingu
únor procházka kolem Dubé
březen pomoc při jarním tahu žab
duben návštěva Pekla
květen  bylinkování
červen loučíme se – opékání

Měsíčních aktivit se mohou zúčastnit rodiče s dětmi, případně prarodiče.

Read More

Rodina v pohybu

Výšlap na Beškov s hledáním pokladu

20.9. 2014, ve 14:00, sraz u školy

za každého počasí

1.společná aktivita pro rodiče  žáky naší školy

Kontakt Jana Mašková 723734892

Read More

FIRMIČKY

„Partnerství škol a zaměstnavatelů pro rozvoj podnikavosti“ (CZ.1.07/1.1.00/54.0073)

Od září 2014 do července 2015 bude na OHK v Liberci probíhat projekt „PARTNERSTVÍ ŠKOL A ZAMĚSTNAVATELŮ PRO ROZVOJ PODNIKAVOSTI“ (CZ.1.07/1.1.00/54.0073) ve spolupráci s Libereckým krajem a 24 základními a středními školami v Libereckém kraji. Projekt je financovaný z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu je metodické nastavení výchovy podnikavosti ve školách a to formou školících minipodniků. Jedná se o tzv. cvičné firmičky chráněné prostředím školy za podpory metodiků, facilitátorů, pedagogů a mentorů ze skutečného podnikatelského prostředí. Klíčovými prvky projektu jsou posilování podnikatelských znalostí a dovedností, nastavení komunikace, podpora tvořivosti a inovativnosti.

Školní minipodniky budou vedeny hravou formou, ale s aspekty fungování realistické firmy. Správným seskládáním vznikne zárodek minipodniku, ale především dojde k rozvoji a posilování klíčových kompetencí vedoucích k podnikavosti.

Pro žáky bude přínos projektu především v:

  • posílení podnikatelských dovedností
  • nastavení komunikace a spolupráce mezi reálným podnikatelským prostředím a školami
  • zkušenostní učení
  • podpoře tvořivosti, inovativnosti a iniciativnosti
  • nepohrdání některými druhy zaměstnání a pozitivnímu vnímání zejména řemesel a některých technických oborů
  • setkání s odborníky z praxe

Projekt si klade za cíl zlepšení postojů mladé generace ke vzdělávání, ke své škole, ale i k jednotlivým profesím. Inovativním prvkem bude nastavení spolupráce mezi školami a firmami v Libereckém kraji. Firmy a školy se naučí spolu komunikovat, naslouchat svým potřebám, definovat své zájmy. Naším plánem bylo aby si žáci dokázali představit co budou „vyrábět“ a co k tomu budou potřebovat – tedy „od nápadu k výrobku“.  Také dojde ke spolupráci a kooperaci mezi stupni základních škol, středních škol různého zaměření a firmami různého zaměření. Důležitý je i aspekt zapojení škol se studenty se zdravotním handicapem.

 

Read More