Veronika Matějková

SETKÁNÍ  S DOPRAVNÍM POLICISTOU

SETKÁNÍ S DOPRAVNÍM POLICISTOU

Dne 30.11. 2011 jsme v rámci výuky dopravní výchovy uspořádali akci  v ŠD " Setkání s dopravním policistou." Pozvání přijal tatínek mojí kolegyně L. Plzák. Dětem vyprávěl o chování v dopravě ,seznámil je s důležitými předpisy a také s příklady z praxe. Povídání bylo...

SETKÁNÍ  S DOPRAVNÍM POLICISTOU

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

Dne 9.11. 2011 se uskutečnila v ŠD akce " Výtvarná soutěž ".Děti kreslily obrázky na téma : " pohádková postava ". Každý  z nich si mohl přinést obrázek nebo knížku podle které mohl malovat. Vznikly moc pěkné kresby, které jsme vystavili na chodbě.     Vypracovala:...

SETKÁNÍ  S DOPRAVNÍM POLICISTOU

PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ

Dne 25.11.2011 proběhla akce ŠD "Přírodovědná soutěž". Pro děti jsme připravili test,který prověřil jak znají přírodu. Mohu říci, že děti  si s jednotlivými úkoly poradily.Ten, kdo vyřešil vše bez chyb dostal sladkou odměnu.     Vypracovala:...

SETKÁNÍ  S DOPRAVNÍM POLICISTOU

PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA

Dne 27.9.2011 se uskutečnila akce školní družiny " Překážková dráha ". K tomu nám posloužily průlezky, které se nachází v okolí školy. Děti musely vyšplhat po síti, sklouznout se, prolézt tunelem, přejít po chůdách a pak přelézt dřevěnou překážku. Já jsem stála na...

SETKÁNÍ  S DOPRAVNÍM POLICISTOU

FLORBALOVÝ TURNAJ

Dne 5.10. 2011 proběhla akce školní družiny  " Florbalový turnaj ". S dětmi jsme šli  do tělocvičny, připravili hřiště a hra mohla začít. Nejprve hrály dívky proti chlapcům a pak už hrála smíšená družstva. Kdo zrovna nehrál, mohl fandit nebo si zaskákat panáka, skákat...

SETKÁNÍ  S DOPRAVNÍM POLICISTOU

KULIČKIÁDA

Dne 14.9. 2011 se konala akce školní družiny "Kuličkiáda". Nejprve jsme se s dětmi odebrali na hřiště. Zde jsme vyhloubili důlky a rozdali kuličky. Dětem jsme ukázali, jak se kuličky  cvrnkají a hra mohla začít . Všechny děti si zahrály, hra se jim líbila. Po skončení...