Český den proti rakovině

Český den proti rakovině je nejstarší sbírka v ČR, která se pravidelně koná již od roku 1996 a ve středu 11.května 2022 proběhl již 26. ročník.

Základní škola Dubá se stejně jako v předchozích letech do prodeje žluté kytičky s modrofialovou stužkou také zapojila. Přispěla tak na sbírkový účet částkou přes

4 000 Kč.

Cílem této sbírky je přinést veřejnosti informace o prevenci rakoviny prostřednictvím rozdávaných letáčků a získat prostředky na boj proti rakovině – na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center.

Všem, kteří přispěli, srdečně děkuji.

Mgr. Miroslava Sochová

I  žáci 1.družiny se zúčastnili akce Český den proti rakovině. Odpoledne jsme šli do města na různá místa, kde jsme prodávali kytičky.  Všechny  našly své nositele,  a  to je moc dobře.

Treutnerová Lenka