Zákonní zástupci jsou povinni vyjádřit zájem o docházku do školy pro IX. ročník do 7.5.2020 /v Bakalářích/.

Pro 1. stupeň do 18.5.2020.

prohlášení