Den otevřených dveří…. den otevřených srdcí

autor: | 16. března 2023 | Akce školy, Aktuality

Den otevřených dveří aneb den plný zábavy

Dveře naší školy byly v tento den otevřené všem, kteří se k nám chtěli přijít podívat.

Ve třídách a odborných učebnách byly připravené workshopy s mnoha aktivitami pro veřejnost.

Návštěvníci mohli nejenom nahlédnout do všech koutů školy, ale také si spoustu věcí vyzkoušet na vlastní kůži například virtuální realitu, robotické stavebnice , chemické pokusy , práci ve školní dílně , a nebo si třeba pomazlit zvířátka ze školní ZOO.

A jak to celé probíhalo?

Začalo to už ve 4 ráno, kdy do školy přišla o něco dříve naše akční kuchtička Renata Dvořáková, aby na tento významný den napekla pro návštěvníky dobroty.

Před 9:00 se sešla první skupinka žaků na recepci, která pod vedením paní vychovatelky Zdeňky Krausové měla za úkol nejen návštěvníky vítat, ale i případně provádět po škole a sdílet s nimi zážitky z této školy.

Rázem nás pak poctila návštěvou místní MŠ. Děti byly rozdělené do různých tříd na 1.stupni a učily se s námi. Tímto děkuji paní učitelce Zdeňce Wagenknechtové, Anně Dvořákové, Janě Konopáčové, Veronice Matějkové, Petře Volejníkové a Janě Pancové, že to tak hezky zvládly. Věřím, že se jim to povedlo díky pomoci našich asistentek Klárky, Markétky, Niny, Renči a Žandy. Děkuji.

Dále se přišli podívat zástupci z Klubu seniorů, z MěÚ a rodiče, které zajímalo dění.

Na 2.stupni nejvíce veřejnost zaujalo toto: hodina CH, F, výuka AJ a NJ v Robotelu. Děkujeme za Vaši účast. V rámci těchto návštěv bylo domluveno několik dalších akcí, tak se určitě máte na co těšit. Zatím je to ale překvapení.

Kolem 11:00 hodiny došlo k výměně stráží a paní vychovatelku Zdeňku Krausovou vystřídala naše paní uklízečka Eva Hvolková, která také umí být velice aktivní.

Od 13:00 se škola proměnila v centrum plné aktivit a v jednotlivých třídách a učebnách čekali učitelé a asistenti, kteří nedočkavě vyhlíželi příchozí, aby jim vše mohli představit a ukázat. Zůstalo i několik žáků, zejména těch z 9. a 8.třídy, kteří byli na recepci, pomáhali na stanovištích, připravovali další pohoštění pro příchozí a prováděli po škole.

Celý den s úsměvem zakončily naše uklízečky výše zmíněná Eva a Zuzka Heinrichová, které zůstaly déle v práci, aby škola byla na druhý den zase čistá.

Velmi nás potěšila hojná účast ze stran rodičů a rodičů budoucích prvňáčků.

Mockrát děkujeme všem zúčastněným a opět se těšíme, až nás zase přijdete navštívit.

Dveře jsou otevřené každý den, stačí zazvonit.

Zvláštní poděkování patří Zdeňce Šepsové, Zdeňce Wagenknechtové, Miroslavě Sochové, Janě Pancové, Janě Maškové, Veronice Zítkové, Veronice Matějkové, Petře Volejníkové, Anně Dvořákové, Renatě Andresové, asistentkám Kláře Strnadové a Veronice Pejpalové za skvěle připravená centra. Děkuji, děkuji, děkuji.

Mgr. Jana Heringová

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

STŘÍPKY Z DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Celý den u našich dveří stálo plátno, kde každý mohl vyjádřit svůj pocit z daného dne. Jak se nám to všem povedlo? To je vidět v samotném závěru videa. Děkujeme, že s námi sdílíte své pocity a tvoříte umění k nezaplacení a sice chuť tvořit, vzdělávat se a se školou spolupracovat. Určitě dokoukejte do konce, uvidíte totiž raketu vysílající dobrou náladu.

-Mgr. Jana Heringová