Zvířata jsou důležitou a neodmyslitelnou součástí našich životů. Však mazlíčky mnozí z nás máme jako právoplatné členy rodiny. I oni slaví svůj svátek. Kdy? 4. října.

Víte, jak tento svátek vznikl?

Svátek se slaví již od roku 1931 na počest Sv. Františka z Assisi, patrona všech zvířat. František z Assisi byl mnich, který zasvětil svůj život péčí o nemocná, opuštěná a týraná zvířata.

Žáci 3. třídy si tento den připomněli formou tematicky zaměřené výuky, propojené do všech předmětů. Pracovali ve skupinách, společně i samostatně, zpívali (dnes ještě mohli J ), počítali, četli, vyráběli …Povídali si o tom, proč některá zvířata již vyhynula a proč některá tak rychle z naší planety mizí. Vyprávěli o vhodném přístupu lidí ke zvířatům. Shlédli krátký dokument o 10 nejohroženějších zvířatech planety. Už ví, jaký dopad mají na zvířata např. plasty zaplněné oceány.

Na závěr si vyrobili malé papírové zvířátko na kolíčku a odnesli dobrůtky do školní chovatelské třídy.

Škola hrou. Komenský by měl radost.

Mgr. Jana Pancová, třídní učitelka