Školní rok 2010 – 2011

 

Co se nám podařilo

 

23.6. 2010 obhájit titul Ekoškola získaný poprvé v červnu 2008

V oblastech Ekoškoly:

V ekotýmech jsou zastoupeny děti ze všech tříd.

V ekotýmu dospělých je i pan školník a vedoucí školní jídelny, paní uklízečky.

Máme velkou podporu od  vedení školy i od zřizovatele MěÚ Dubá        

Voda

perlátory na kohoutcích ve třídách,úsporně splachujeme na WC

–        šetříme vodou při mytí rukou

–        k zalévání v zahradě používáme dešťovou vodu 

Prostředí školy

–        budujeme učebnu ekologické gramotnosti

–        získali jsme venkovní nábytek z grantu

–        děti se podílejí na výzdobě školy 

Odpady

-používáme ekologicky šetrné úklidové prostředky

– žáci všech tříd pravidelně uklízejí okolí své školy

– orientační tabulky o separovaných komoditách

– využíváme recyklovaný papír, šmíráky

/jednostranně potištěné papíry/

– škola nabízí možnost recyklace i veřejnosti

– kompostujeme bioodpad z kuchyně i zahrady

 

Energie

-kuchyň používá konvektomat

– nová okna na budově školy snižují tepelné ztráty

-tabulky na dveřích, vyzývající ke zhasnutí

– bylo provedeno měření tepelných ztrát ve škole i tělocvičně

/pro další kroky k úspoře úniku tepla/

 

Zapojujeme se do projektových dnů – viz Roční plán EVVO.

O veškeré naší činnosti informujeme v tisku

/Dubáček, Českolipský deník/ a na stránkách školy www.zsduba.cz .

 

 

Co chceme, kam směřujeme

 Pokračovat ve všech  dosavadních aktivitách.

Upravit prostředí školního dvora pro pobyt dětí o přestávkách

 i v družině.

Více zapojit veřejnost do ekologických aktivit.

Zlepšit spolupráci dětí v ekotýmech – požádat krajského koordinátora o pomoc – realizace programu pro ekotýmy.

Rozšiřovat spolupráci se ZŠ Ant.Sovy z České Lípy

 v projektu Ekoškola.

Obhájit podruhé titul Ekoškola v roce 2012.

1. schůzka ekotýmů proběhla 23.9. 2010

Program:

Celoroční sběr pomerančové kůry.

Do ledna 2011 sběr mobilů -Recyklohraní.

12.10. od 10,00 program pro ekotýmy -stmelování

Zápisy ze schůzek budou provádět ekotýmy.

öd 5.10. začínáme krmti zvířátka.

Od 4.10. -8.10. paní uklízečky bodují směsný odpad – 1= žádný separovaný odpad ve směsi.

V úterý 12.10. se děti ze všech ekotýmů – 23 zúčastnily programu, který připravily lektorky Divizny /SEV/ z  Liberce. Cílem programu bylo rozvinout spolupráci mezi ekotýmáky. Děti prošly aktivitami – Jmenuji se a mám rád, vytvářely v náhodných skupinách myšlenkovou mapu školy – tu pak prezentovaly před ostatními, skládaly obrázek, který neměly celý a musely požádat o další dílky v sousedních skupinách. Rozdělení do skupin bylo podle barev na jmenovkách, a tak se sešli prvňák s osmákem či druhák s páťákem. Setkání bylo přínosem, děti dokázaly spolupracovat bez ohledu na věk. Divizně moc děkujeme .

2.schůzka ekotýmů ze dne 2.12. 2010

Program:

Sběr papíru – 15.12. na školním dvoře od 7,30 – 7,55.

Prosinec = měsíc dobrých skutků – pro jinou třídu, pro školu učiň dobrý skutek – splnit do 10.1.2011

Návrhy na úpravu školního dvora – do 21.12.2010.

17.12. kontrola vymytých nádob na separaci.

Fototsoutěž – Ptáci v zimě – do konce prosince.

3. pracovní schůzka ekotýmů  1.2. 2011

JINAK!

 

Na základě výsledků z auditu programu Ekoškola se stále snažíme stmelovat ekotýmáky/vybrané děti ze všech tříd naší školy/. Na podzim jsme k tomu využili nabídku Divizny z Liberce, která si stmelovací aktivity připravila.  Přesto jsme to nebrali jako konečné řešení a pracovali jsme na tom. Vznikl nápad, schůzku ekotýmů naplánovat na delší dobu 1 – 2 hodiny a sejít se dopoledne. Do této doby se ekotým scházel ve čtvrtek ve 13,00, kdy měla většina ekotýmáků volno.
Návrh byl přednesen paní ředitelce a ona ho podpořila. Moc děkujeme, protože se to na schůzce projevilo. Děti byly aktivnější a o řešení úkolů se draly. Schůzky tedy budeme i následně plánovat takto, ale i  na jiné dny v týdnu, aby děti nepřicházely o stejné hodiny.
Ekotým na schůzce pracoval s návrhy tříd na úpravu školního dvora, s dobrými skutky, které měly třídy zrealizovat během prosince a ledna. Dále ekotýmáci sečetli mobilní telefony, které sbírali od září soutěži Recyklohraní. Celkový výsledek byl 102! Uvidíme jak budeme úspěšní. Zároveň děkujeme všem, kteří do soutěže přispěli. Ekotýmy se rozešly s úkolem navrhnout do 21.2. možné třídění bioodpadu ve třídách a jeho následný přesun na školní kompost. Bioodpad z jídelny už na kompost putuje, máme šikovné paní kuchařky!

4.schůzka ekotýmů 2.3. 2011

Hlavním úkolem, který se na této schůzce řešil bylo separování biodpadu ve škole. Na návrh I.,II.,III., a VI. třídy bylo jasné vyřešení této odpadové složky. Každá třída si během března pořídí nádobu s víkem, opatří ji popiskou a vyvěsí informace o bioodpadu, aby všichni věděli, co tam patří. Hlavní nádoba na biodpad stojí v přízemí a o její vyprázdění se bude starat paní uklízečka , členka ekotýmu dospělých. Tímto řešením jsme přispěli k rozšíření separace školy.

Den vody 22.3. vyhlášeno obzvlášť velké šetření s vodou při běžném provozu školy.

5. schůzka ekotýmu 11.4. 2011

20.4. Den Země – třídy se zapojí do Zelené expedice – sbíráme kilometry za ekovýlety do přírody

V týdnu od 2.5.-6.5. proběhne v každé třídě Týden zelených kilometrů- mapování zúůsobu cesty do školy u všech žáků

Den zvířat – výtvarná soutěž – uzávěrka v září 2011.

Celoročnčě sběr pomerančové kůry.

Květen 2011 – Hodina u zvířátek- každá třída prožije u zvířátek jakoukoliv hodinu.