Druhá pracovní schůzka Ekotýmu naší školy proběhla na školním dvoře. V neobvyklých podmínkách jsme projednali blížící se audit k obhajobě titulu Ekoškola, nově Zelená škola.

Pak také dvě aktivitky v přírodě, Dárky pro souseda a Ptačí hodinku/pozorování ptáčků na krmítku/.

Na leden připravujeme schůzku Ekotýmu školy v Teamsech na 7.1.2021 v 15:00.

 

  1. pracovní schůzka 15.12. 2020

Proběhla na školním dvoře od 10:00

  1. Kontrola přítomnosti ekotýmů / ekotým 8.třídy chybí, nejsou ve škole, informace předá ekotým 9.r. paní uč.třídní 8.r./
  • provedl ekotým 9.třídy
  1. Příprava na audit = všechny třídy projdou Ekokodex i nástěnku Ekoškoly (do konce ledna 2021)
  2. Den tajných dárků = výroba jedlého dárku pro zvířata – inspirace na nástěnce Ekoškoly (do 22.12.)
  3. -10.1. = Ptačí hodinka – pozorování ptáků na krmítku, informace učitelům pošle JM (do 16.1. 2021)
  4. Různé

Vymýt nádoby na separaci do pátku 18.12. do 10:00

-kontrolu provedou ekotýmy V., VI. třídy

 

Zapsala Tereza Tomášková, Ekotým IX. třídy.