Hurá, je to tady!

I v této době, kdy nejsou všechny třídy ve škole, jsme dokázali skvěle obhájit titul Ekoškola.

Jak? Auditoři si vyžádali povinnou dokumentaci mailem/Plán činností, Ekokodex, Analýzu školy, zápisy ze schůzek, ekoaktivity za uplynulé 4 roky/. Podrobili ji důkladnému rozboru.

Pak následovala on-line schůzka auditorů s paní ředitelkou, s koordinátorkou projektu a hlavní bylo on-line setkání  s ekotýmem školy.

Díky všem dětem, všem pedagogům, vychovatelkám, asistentkám a samozřejmě provozním zaměstnancům jsme si mohli s velkou radostí přečíst, že jsme titul Ekoškola na dobu tří let úspěšně obhájili

už počtvrté !