Hravá Praha

autor: | 10. listopadu 2023 | Akce školy, Aktuality

Hravá Praha

Když jsme v září objednávali program Praha hravě na 2. listopadu, tak jsme doufali, že nám bude přát počasí. Celý program se odehrává totiž venku. A ono nám to vyšlo. Krásný podzimní den se sluníčkem, barevným listím a občasným mráčkem.

Nejprve jsme společně, tedy druháčci a páťáci posvačili na Střeleckém ostrově. Seděli jsme u stolků před budovou Sokola, pozorovali jsme při tom vrány, labutě, nutrie a šlapadla. Pak se s námi druháčci rozloučili a odešli na Karlův most, kde se odehrával jejich program. Dověděli se vše o stavbě a historii mostu, i něco o tom, co bylo ještě před tím, než most postavili. Lektor je všechny moc pochválil, za jejich vědomosti a spolupráci.

My, páťáci, řádně posílení svačinou, jsme vyrazili na provazové hřiště. Tady si nás vyzvedla lektorka našeho programu O Národním divadle a pražských ostrovech. Rozdělili jsme se do skupin a na základě informací, které nám paní lektorka Míša dala, jsme řešili postupně tři pracovní listy. Za úspěšná řešení nás čekala odměna v podobě zlaťáků a drahokamů. Potrápili jsme své mozkové závity i tělo (počítali jsme schody vedoucí na most, někteří i několikrát). Za vysoutěžené zlaťáky a drahokamy nás čekala sladká odměna.

Po programu jsme zasedli ke stejným stolům, ale s obědem. Pak nás čekala dobrodružná cesta přes Prahu k Národnímu muzeu. Proplétali jsme se davy turistů, prošli několika pasážemi. V té u Lucerny nás zaujala plastika Davida Černého. Konečně jsme dorazili k budově Národního muzea. Ta nás ohromila svou velikostí. Prohlédli jsme si výstavu Cesta evoluce a v muzeu se nám tak líbilo, že tam pojedeme za 14 dní znovu.

A poslední velký zážitek byl, že jsme se vrátili domů až za tmy.

Páťáci a paní učitelka Veronika s paní asistentkou Žanetkou