I v knihovně se dá učit

Pátek 1.11.2019 byl v naší škole věnován projektu Čtenářská gramotnost. Proto se tento den žáci 8.třídy vydali navštívit místní knihovnu. S milým úsměvem nás přivítala nová paní knihovnice Petra Mečířová.

Po krátkém rozkoukání nám ukázala, jak jsou knihy řazené, v jakých regálech můžeme hledat ty, které nás zajímají. Zároveň připomněla, že knihovna slouží i jako internetové a kopírovací místo pro celou veřejnost. To ale nebylo všechno. Během chvilky otevřela desky, ve kterých pro nás měla připravené čtenářské úkoly včetně křížovky. Rozdělila nás do skupin a každé přidělila jednu pověst od Aloise Jiráska ze známého díla Staré pověsti české. Tu jsme si přečetli a zpracovali v jednostránkovém elaborátu. Na závěr jsme si podle svého zájmu knihy prohlíželi a četli.

Chtěla bych tímto paní Petře Mečířové za její čas a přípravu celého čtenářského dopoledne moc poděkovat.

Mgr. Miroslava Sochová