1. listopadu 2020 uplynulo 350 let od smrti Učitele národů J. A. Komenského. Komenský byl učitel, pedagog, filozof, spisovatel, vědec …

Pro Komenského bylo důležité, aby se vzdělávali jak chlapci, tak i děvčata. Propagoval učení přirozené, názorné. Věděl, že násilím se děti nic nenaučí. Jeho cílem také bylo, aby škola byla pro děti hrou.

Na toto výročí mysleli i žáci 3. třídy při plnění únikové hry, ve které získávali při splnění úkolu kódy. Ty nakonec poskládali a odemkli si poslední zámeček, kde na ně čekala pochvala a ještě jeden úplně poslední úkol. A jak se jim dařilo? Super. Někteří z nich zapojili i své rodiče a sourozence. Někdo načrtl, někdo obtáhl, někdo vybarvil ….

Pan Komenský by měl radost, jaké krásné obrázky vznikly.

Mgr. Jana Pancová, třídní učitelka

 

https://studio.youtube.com/video/um6XqH4llaU/edit