Jarní tah žab 2021 v grafech….

Matematika v páté třídě představuje shrnutí znalostí za 1. stupeň.  Letošní páťáci se s tím poprali v grafu, do kterého zpracovali výsledky z jarních tahů žab od roku 2003.

Do grafu nanesli jednak roky tahů a množství žabek, pak všechny číselné údaje sečetli, zaokrouhlili a spočítali aritmetický průměr na jeden rok. Aktivita je bavila, bylo to přeci jen něco jiného, než suchopárné počítání. Letos přiskákalo do záchytných nádob  856 kvákalek a celkový počet za 19 let je 20 359!!!