Kvá, kvá, kvá ………..

Kvá, kvá, kvá ………..

Jarní tah žab 2020 Kvak, kvak, kvak, …… letos dokvákalo do rybníka Mrazák celkem 502 kvákalek. I přes situaci, která znemožnila zapojení dětí do jarního tahu žab, se podařilo zajistit pomocníky, a to z řad pedagogů, asistentů a vychovatelek. Každý den , včetně...
Zahradní proměny

Zahradní proměny

Ze školy sice není slyšet dětské hlasy, smích i řev, ale na školní zahradě se dějí velké změny. Ve skupinkách, dodržující patřičnou vzdálenost, na ní pracují zaměstnanci školy a zahrada dostává novou tvář.  Až všechno rozkvete a zazelená se, bude to nádherný kout pro...
Přijatí žáci pro školní rok 2020 / 2021

Zápis do 1. třídy ZMĚNA

ZÁPIS –   ZMĚNA Vážení rodiče, z důvodů současné situace pandemie KORONAVIRU se systém zápisu dětí do 1. třídy upravuje takto: ( vyberte jednu z možností) 1.Zákonný zástupce vyplní Žádost o přijetí, Zápisní list a pošle poštou na adresu školy, ZŠ DUBÁ-...