Akce školy

Procházka

Procházka

VYCHÁZKA   NA  NOVÝ  BERŠTEJN Ve středu 4.5. 2022jsem společně s žáky 1.družiny a Žanetou Holoubkovou vyrazili na procházku na „Nový Berštejn“.Cesta nám rychle uběhla. Prohlédli jsme si zámecké interiéry v přízemí .Viděli  jsme  obrazy, nábytek ,sklo, dobové oblečení na...

Buřtíky a čarodějnice

Buřtíky a čarodějnice

OPÉKÁNÍ  BUŘTŮ Na   29.dubna 2022 jsem naplánovala pro žáky ze ŠD1 akci „Opékání buřtů“. Společně jsme vyrazili na „Mlejnek“. Po příchodu jsme nasbírali dřevo a klestí a připravili klacky na buřty. Ty jsme si opekli a poseděli u ohně. Také za námi přišli rodiče Dana Dvořáka,...

Projektový den v Turnově

Projektový den v Turnově

Projektový den v Turnově V pondělí 2. května 2022 jsme my, třeťáci, jeli s paní učitelkami a asistentkami do Turnova. V budově Muzea Českého ráje nás přivítala milá paní s pánem, kteří nás seznámili s životem lidí v minulosti. Vyprávěli, jak se v té době žilo a jak si zdobili...

Dnes jím jako Keňan

Dnes jím jako Keňan

Smyslem kampaně bylo seznámit žáky  se životem dětí z rozvojových zemí, rozšířit jim obzory a vzbudit v nich zájem o okolní svět. Byla to také skvělá šance, jak jim pomoci uspořádat si lépe priority a také se dozvědět něco nového. Naše děti byly překvapeny, že vzdělání je pro...

Čáry

Čáry

V pátek 29.4.2022 zažila škola neobyčejný den. Místo žáčků a učitelů poletovalo po škole spousta čarodějnic a nespočet pavouků tkalo své sítě.  Tematicky zaměřený den se prolínal do všech předmětů. Všichni jsme si celý den hezky užili a byli tak naladěni na víkend, kdy si...