Pracovní pozice

Volné dny

V souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., vyhlašuje ředitelka školy   dne  30.4. a dne 7.5. .2018 volné dny  pro žáky ZŠ Dubá.     Školní družina a školní jídelna jsou  v provozu.    ...