Karneval

Karneval

Maškarní karneval Dne 18.2. 2020 proběhl v družině maškarní karneval. Sešli jsme se v hojném počtu. Nejprve byla promenáda masek, po té si žáci zasoutěžili. Přenášeli míček na lžíci, prolézali obručí a kličkovali mezi kužely. Na závěr byla diskotéka. Kdo si přinesl...
Děti v lese

Děti v lese

VIII.ROČNÍK Projekt „ZELENÉ PROFESE“ -V rámci tohoto projektu jsme s dětmi měli tu možnost vyzkoušet si práci lesníka a dozvědět se, co je vůbec jeho pracovní náplní. Dále jsme spolu s paní učitelkou na přírodopis zkoumali výskyt semenáčků v okolí a měřili jejich...
Děti v lese

Sázení

V úterý 12.11. 2013 bylo vysázeno 6 dubů letních při cestě ke hřbitovu v Dubé. Žáci deváté třídy  ve spolupráci s ekoložkou města Dubá  Zuzkou Martínkovou a zaměstnanci města upravily jámy k výsadbě a společně sazenice vysadili. Sazenice městu bezplatně poskytla...
Děti v lese

Den míru

Ekoškola Dubá v akci pro mír 21. září je podle usnesení OSN mezinárodním dnem míru. Tisíce škol  ve 120 zemích světa se proto rozhodlo zasadit v tento den strom a zapojit se do kampaně Plant a Tree for Peace. Sázení stromů je vynikající příležitostí, jak strávit den...