ZŠ Dubá pořádá Kavárnu– setkání s učiteli a vedením školy.

Kdy: 5.3. 2020

Čas: 18:00 v jídelně školy.

Program: Budeme besedovat o současných trendech výuky , seznámíme s metodami, které zařazujeme do výuky a s nabídkou  volnočasových aktivit.

Mgr. Jindřiška Skalická

ředitelka školy