Klima mapa

autor: | 30. června 2023 | Akce školy, Aktuality

Naši žáci 29.6. odprezentovali paní starostce Ing. Ireně Žalovičové a ekoložce města Zuzce Martínkové projekt, na kterém pracovali v průběhu celého školního roku. Projekt tvořili v rámci programu Škola pro udržitelný život (ŠUŽ). Je to program, který pomáhá školám přispívat ke zlepšování životního prostředí a kvality života ve svém okolí. Prostřednictvím projektů žáci, učitelé a místní komunita podporují udržitelný rozvoj místa a žáci se tak učí důležitým dovednostem pro život.

Alena Tomsová, Martin Bystrý a Honza Rupert představili klima mapu města společně s použitou metodikou, kterou používali k označení klimaticky zranitelných míst. Tato mapa bude společně jinými informacemi o projektu ke shlédnutí přes celé léto v infocentru.

Jejich dalším výstupem je letáček, který upozorňuje na možnost zjednodušeného třídění hliníku v naší obci. Toto téma si zvolili kvůli tomu, že hliník je velice problematickým materiálem z hlediska životního prostředí. S letáčkem se budete setkávat na různých místech města.

Žáci byli vedením města oceněni a paní starostka jim představila na oplátku studie různých částí veřejného prostoru, které má již město k dispozici. Tyto studie mj. zmírňují dopady klimatické změny v místech, která i našim žákům vyšla v klimamapě jako nejohroženější. Žákům byla také nabídnuta bližší spolupráce s městem.

Bc. Petra Volejníková