Greenlife a naše škola

Naše škola už od roku 2008 spolupracuje s organizací Greenlife, která se věnuje ochraně přírody na vzdálené Sumatře a nejen tam. Jsme pyšní, že můžeme být součástí této pomoci a aktivně se podílet na monitorování výskytu ohrožených druhů zvířat. Od března  do října 2020 jsme vyhlásili finanční sbírku na další fotopast. Jste úžasní! Podařilo se nasbírat celkem 9 600,-Kč! Tato částka představuje prostředky na dvě nové fotopasti a jednu fotopast Predator  Micro, které budou sbírat údaje v unikátním programu Oko jaguára v Kostarice. K nám do školy se pak dostanou unikátní záběry z vlastních fotopastí a budou součástí plánovaných přednášek .

Nabízíme film k programu Oko Země

https://www.youtube.com/watch?v=2OPL7swAv1I&t=884s

 

Velice děkujeme všem, kteří jste našli jakoukoliv finanční částku a přispěli na tato zařízení.

Finanční prostředky putují na transparentní účet

Oko Země: 2201704265 / 2010 u Fio banky. .

Poděkování patří :

Míšovi Šafářovi, paní Šafářové,Emičce Šustrové,paní  Janě Pancové, Paní Lence Treutnerové, Anetce Nikodémové,panu Václavovi Šarbochovi  a Zuzance Martínkové, paní Veronice Matějkové,paní Janě Maškové, paní Jindřišce Skalické, Míše Bátovičové, Honzíkovi Kubíčkovi, Pepovi Urbanovi,Elišce Balouškové, paní Balouškové,Terce Sochorové,Filipovi Kožejovi, Nguyen Nguyen Loc, Vénovi Pejpalovi, Adamovi Růžičkovi, Tádovi Krejčímu, Zdendovi Usvaldovi.