V úterý  23.11. 2021 jsem s žáky vyrazila  na MěÚ v Dubé. Zde  na nás čekala naše průvodkyně Lucie Matysová. Přišli jsme, abychom  se seznámili a nahlédli do kroniky města Dubá. Lucka nám kroniku ukázala, zalistovala v ní a tak jsme viděli,  jak je psaná krasopisem, který se dnes už nepoužívá.Písmo  je velmi pěkné  a články jsou navíc doplněny barevnými kresbami. Kronik je více a každá má svoji přílohu, kde jsou články z novin a velké množství fotografií. Pan Kamil Matějovič  začal přispívat do kroniky v roce 1954. V roce 1978 se ujal role kronikáře a tuto funkci vykonával až do svého náhlého úmrtí v roce 2015. Za vzornou péči o kroniku mu v roce 2000 byla udělena Cena města Dubá. Je dobře, že je kronika dála vedena  a má dobré pokračovatele. Jsem moc ráda, že jsme měli tu možnost do kroniky nahlédnout a poslouchat poutavé vyprávění.Na závěr děvčata Viktorie Kousalová a Sabrina Dadučová předaly p. Lucii Matysové jako poděkování kytičku.

ved. vych.  Treutnerová Lenka