MASOPUST

To, že letošní MASOPUST bude výrazně jiný, než jsme prožívali v uplynulých letech, bylo jasné tím, co se děje kolem nás. 

Však i masopustní klobouky si vyráběli třeťáci  tentokrát v online  hodin. Online pekli také masopustní koblížky a  koláčky podle společného receptu. Pomocí myšlenkové mapy si připomněli, co masopust je a po pohádce už věděli i v jakém období. 

Pozvánka a plánek trasy na masopustní stezku po Dubé byly také náplní online hodiny. Vyvrcholením pro děti pak zůstává návštěva samotné stezky po Dubé.

Kdo byl, určitě nelituje.

Jana Pancová, třídní učitelka

 

https://www.youtube.com/watch?v=sk5b6GhlyS8