Mirakulum – V. a VII.

  1. 5. se pátá a sedmá třída vydala do Mirakula. Hned u vstupu se nás ujala mladá průvodkyně a provedla nás naučnou stezkou, kde jsme se seznámili s funkcí lesa, druhy stromů, zpracování dřeva a lesním hospodářstvím. Po cestě jsme nahlédli do výběhu daňků a muflonů. Měli jsme možnost zahlédnout i krkavce a veverku. Liška a jezevec se však před námi schovávali. Poté jsme se s radostí rozutekli na různé klouzačky, prolézačky, trampolíny a nezapomněli jsme se odměnit u stánku s občerstvením.

Den se nám vydařil!!

pátá a sedmá třída