Od 25.5. 2020 mají možnost žáci 1. stupně  navštěvovat výuku ve škole.

Zákonní zástupci jsou povinni vyjádřit zájem o docházku do školy  do 18.5.2020 přes Bakaláře.

Pokud žák zůstane doma, bude i nadále pokračovat  v současném systému výuky na dálku.

Informace:

1. Každý žák při vstupu do školy 25.5.2020 odevzdá podepsané Čestné prohlášení  o neexistenci příznaků / ke stažení na webu školy v Dokumentech nebo v příspěvcích/.
2. Rozvrh výuky bude probíhat podle rozvrhu třídy kromě tělesné výchovy.
3. Každý žák bude vybaven dvěma rouškami a sáčkem na odložení roušky .
4. Pokud žák bude se souhlasem zákonného zástupce navštěvovat  výuku, budeme v případě absence požadovat omluvenku.
5. Po ukončení výuky mohou žáci navštěvovat školní družinu. Mohou i ti, kteří do družiny nechodí a to do 16:30hod.. Způsob předávání si dohodne zák. zástupce s vychovatelkou ŠD.
6. Obědy si mohou objednat obvyklým způsobem.
7. Ve třídě bude skupina max. 15 žáků, učitel bude dohlížet na dezinfekci a hygienu.
8. Přestávky budou žáci trávit na školním dvoře.

Vážení rodiče, formulář Čestného prohlášení si můžete  také vyzvednout v budově školy – ve vestibulu, denně od 8:00 – 12:00 hodin.

Další možnost – vyzvednout vyplněný formulář Čestného prohlášení v kancelářích ředitelství školy – denně od 8:00 -12:00