Od 11.5. 2020 mají možnost žáci IX. ročníku navštěvovat přípravu na přijímací zkoušky.

Zákonní zástupci jsou povinni vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků IX. ročníku do 7.5.2020 přes Bakaláře.

Informace:
1. Každý žák při vstupu do školy 11.5.2020 odevzdá podepsané Čestné prohlášení  o neexistenci příznaků / ke stažení na webu školy v Dokumentech nebo v příspěvcích/.
2. Rozvrh přípravy na přijímací zkoušky : pondělí 8:00 – 9:40 Matematika, 10:00 – 11:40 Český jazyk
úterý     8:00 – 940 Matematika,   10:00 – 11:40 Český jazyk
3. Každý žák bude vybaven dvěma rouškami a sáčkem na odložení roušky .
4. Pokud žák bude se souhlasem zákonného zástupce navštěvovat tuto přípravu, budeme v případě absence požadovat omluvenku.

Vážení rodiče, formulář Čestného prohlášení si můžete  také vyzvednout v budově školy – ve vestibulu, denně od 8:00 – 12:00 hodin.

Další možnost – vyzvednout vyplněný formulář Čestného prohlášení v kancelářích ředitelství školy – denně od 8:00 -12:00