POKOS

autor: | 12. března 2023 | Akce školy, Aktuality

POKOS – co to vlastně je?

9.3. proběhla v naší škole proběhla velice zajímavá přednáška. Pan kapitán Ing. Lukáš Rác z Krajského vojenského velitelství Liberec seznámil žáky 2.stupně s přípravou občanů k obraně státu – POKOS. Dozvěděli jsme se, jaké máme povinnosti jako občané našeho státu. Jak být připraveni na různé životní situace a jak reagovat v případě ohrožení sebe nebo někoho blízkého. Už víme, jaké složky zahrnuje naše armáda a také to, že její úlohou není pouze obrana našeho státu, ale že zasahuje kdekoliv a kdykoliv je zapotřebí. Děkujeme panu kapitánovi za poutavou přednášku a za trpělivost při zodpovídání dotazů.

Bc. Petra Volejníková