praktické vyučování1

V pátek 22.11.2013 odjela šestá třída do Nového Boru, kde se ve VOŠS a SŠ účastnila projektu „Praktické vyučování jinak“.

Žáci byli rozděleni do třech skupin a každá z nich postupně prošla třemi dílnami – keramickou, truhlářskou a výtvarnou. Při práci s keramickou hlínou byli žáci  velice zruční a nápadití. V truhlářské dílně si vyzkoušeli různá nářadí a vytvořili si dřevěnou hrací kostku. V uměleckém ateliéru si u kreslícího stojanu zkusili práci výtvarníka a malovali podle předlohy.

Díky realizaci tohoto projektu si žáci vyzkoušeli nejenom svoji zručnost, ale seznámili se i se sklářskou školou, která má v našem regionu dlouholetou tradici.

Více fotografií naleznete nově v naší fotogalerii…

Mgr.Sochová,TU 6.ročníku