Pro jídlo a do pelechu

autor: | 12. listopadu 2013 | Akce školy, Ekoškola

Pro jídlo a do pelechu

Dne 4.11.2013 se V. třída Ekoškoly Dubá zúčastnila výukového programu Pro jídlo a do pelechu, který organizovala společnost  přátel přírody Čmelák.

V úvodu se nám představila lektorka ekologické výchovy – paní Jana Kerdová. Nejprve jsme si vyrobili jmenovky a rozdělili se do skupin pomocí obrázkových žetonů. Po tomto rozdělení jsme si napsali malý testík o přírodě, který jsme pak následně společně opravili.

Po náročném přemýšlení jsme se posadili do kruhu a zahráli si oblíbenou hru „Přírodu“.  Jako hladová zvířata jsme se snažili ulovit nějakou potravu v podobě barevných žetonů.

Další hrou jsme si ověřili znalost chutí různých zvířat, kde jsme se pokoušeli přiřadit potravu ke správnému zvířátku. Obzvláště zajímavé byly vzorky přírodnin, které nám paní Jana přivezla ukázat. K vidění byla např. srnčí lebka, zaječí bobky, ptačí pírka a dokonce hadí kůže.  Jako kořist hladového káněte jsme museli bedlivě pozorovat jeho přílety i odlety a pokaždé ztuhnout jako kámen, když bylo nablízku.

Mapovali jsme také cesty zvířat. Ježkovu nebo jezevcovu cestu jsme znázorňovali pomocí klubka vlny a připínáčků. Naše nabyté zkušenosti během tohoto programu jsme si vyzkoušeli a ověřili krátkým testem, který jsme všichni hravě zvládli.

Chtěli bychom poděkovat za celou V. třídu.

Dne 4.11.2013                                                           Michaela Holíková a Václav Tomášek

Pro jídlo a do pelechu 008u Pro jídlo a do pelechu 014u

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro jídlo a do pelechu 025u Pro jídlo a do pelechu 033u