Naše škola se zapojila do celostátní akce Ptačí hodinka, která proběhla od 8.1.-10.1.2021. Měla za úkol seznámit děti s druhy ptáků na krmítkách a se způsoby, jak je vhodné v zimním období přikrmovat.

Děti pozorovaly jednu hodinu své ptačí krmítko /buď u školy, dom nebo  kdekoliv venku/.

Počítaly jednotlivé druhy ptáčků, které na krmítko během hodiny přiletěly. Své pozorování pak zpracovaly do pracovních listů.

Druháci dokonce pozorovali krmítko on-line na interaktivní tabuli.

Díky aktivnímu pozorování volně žijících živočichů budou děti více motivováni k jejich ochraně. Vždyť je co pozorovat!

sčítání Matyáš + Vojta