Putování přírodou

autor: | 22. listopadu 2022 | Akce školy, Aktuality

Návštěva přírodní rezervace

Dne 15. 11. vyrazili třeťáci a čtvrťáci na procházku za poznáním. Pěšky jsme putovali směrem na Rozprechtice a pak dále do přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky. Pozorovali jsme naše původní rostlinstvo a seznamovali se s náletovými dřevinami, které jsou pro naši přírodu vetřelci; vysvětlili jsme si, proč je kůra některých stromů zbarvena červeně a co jsou lišejníky, sledovali jsme část toku Liběchovky a mokřady v jejím okolí. Strávili jsme společně necelé dvě hodiny, které jsme si moc užili a něco nového se naučili. Poté se cesty obou tříd rozdělily.

Čtvrtá třída pokračovala po žluté trase až do Deštné. Cestou jsme zkoumali podzimní přírodu a také se seznámili s místy, o která se příští rok budeme po dohodě s Agenturou ochrany krajiny a přírody pod Skautským patronátem starat. Na staré úvozové cestě před Deštnou si některé děti fotily pavučiny do fotosoutěže. Cílem naší cesty byl dětský domov v Deštné. Všichni jsme měli možnost si prohlédnout, kde a jak někteří naši žáci žijí a také okolí budovy. Zaměstnanci byli ochotní a odpovídali na zvídavé otázky. Návštěvě v DD bude věnována zvláštní reportáž.

Už nadešel čas, aby se třeťáci seznámili s mapami a dokázali se v nich zorientovat. K dispozici jsme měli tři mapy různého měřítka a buzoly.  Číst v mapách jsme začali v terénu v PR Mokřady horní Liběchovky, sledovali jsme turistickou cestu, která nás vedla a další, které jsme míjeli. Poznali jsme značky různých věcí – ukazatelů, zastávek, bunkrů, cyklostezek, vrstevnic aj.; pochopili jsme, co značí v mapách modrá barva a černý trojúhelník… Pomocí buzoly jsme určovali sever a další světové strany a ukazovali si, co je kterým směrem.

Následující den jsme pokračovali s mapou města Dubá. Žáci měli zadané výchozí místo a cíl a plánovali trasy. Celou dobu pracovali ve skupinách, čímž rozvíjeli své komunikační dovednosti.

Mgr. Jana Konopáčová, Bc. Petra Volejníková