Ekotým školy vyhlašuje sběr papíru.

Svázaný sběr /nebo v krabici/ můžete nosit do školy kdykoliv.

Lístek se jménem a podpisem rodičů odevzdáte třídnímu učiteli.

Odměna čeká na každého účastníka.

Kolik stromů zachráníme letos?