1. ledna – TŘI KRÁLOVÉ

 

Proč si vlastně připomínáme svátek Tří králů?

Co znamená nápis K+M+B ?

 

Svátek Tří králů je spjat s legendou o mudrcích, kteří se přišli do Betléma poklonit novorozenému Ježíškovi.

Svátkem Tří králů také vrcholí dvanáctidenní vánoční období. Doma se odstrojuje stromeček, po ulicích chodí průvod dětí v převlecích, zpívají, koledují. Tento svátek spojujeme také s ochranným popisováním domů písmeny K M B a humanitárními sbírkami. 

 

O tom všem si četli třeťáci v online hodině českého jazyka. Pracovali společně s pracovním listem, za úkol psali krátké příběhy.

V online hodině PČ a VV si vyrobili královskou korunu.

 

Jana Pancová, třídní učitelka