Tříkrálová sbírka

autor: | 18. ledna 2012 | Akce školy

 

Tříkrálová sbírka již pojedenácté

První lednový týden proběhla na celém území České republiky již pojedenácté největší dobrovolnická akce u nás s názvem Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika. Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. Do ulic obcí a měst vyšlo více než 14 tisíc kolednických skupinek (přibližně 50 000 dobrovolníků) a výnos sbírky činí zpravidla něco mezi 45 – 60 miliony korun. Sbírka má ustálená pravidla. Skupinky chodily od domu k domu nebo koledovaly v ulicích, přinesla lidem radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovaly je drobnou pozorností. Současně koledníci prosili o finanční příspěvek do úředně zapečetěné  kasičky, opatřené charitním logem .V naší obci zajišťovala Tříkrálovou sbírku Farní charita Česká Lípa a zapojila se celá základní škola se svými žáky i pedagogy. Charita si za svůj záměr na využití získaných prostředků z Tříkrálové sbírky zvolila dotaci nákupu nového tranzitního vozu do projektu Sociální automobil. Tento projekt slouží již pět let k přepravě zdravotně handicapovaných dětí ze školy a do školy.

Štěstí,zdraví přejeme vám...Kašpar, Melichar, Baltazar