Týden vědy a techniky AV ČR

autor: | 12. listopadu 2013 | Akce školy

 tyden vedy

Týden vědy a techniky AV ČR je nejrozsáhlejší vědecký festival v České republice.

Třináctý ročník festivalu se uskutečnil ve dnech 1.–15. listopadu 2013. V tomto týdnu proběhlo přes 400 akcí po celé ČR. I naše škola se tohoto Týdne účastnila a využila možnost navštívit nejbližší vědecké pracoviště –  Observatoř a telemetrickou stanici Panskou Ves.

Přímo u vchodu do observatoře nás přivítal jeden z „otců“ družice Magion 1  p.František Hruška, který nás celou stanicí provázel. Seznámil nás s historií příjmu vědeckých družic v ústavu a informoval nás o programu družic MAGION. 24.10.2013 totiž uběhlo přesně 35 let od startu první československé družice Magion 1, která startovala společně s družicí Interkosmos 18 a měla za úkol výzkum přírodních nízkofrekvenčních elektromagnetických vln. Měření probíhala v magnetosféře a ionosféře Země a zkratkou těchto slov vznikl název družice Magion. Pak následovala prohlídka přijímací místnosti a ukázka ionosférických měření. Nakonec jsme přešli ven, kde na nás čekaly parabolické antény pro příjem signálů.

Exkurze se nám velice líbila a děkujeme panu Františku Hruškovi za zajímavý a velice dobře pochopitelný výklad k dané problematice.

Mgr.Miroslava Sochová