Učíme se venku

První červnový den oslavily všechny děti světa svůj svátek.

Druháci slavili v přírodě. Vydali se do lesa a v rámci terénní výuky pozorovali vše kolem sebe. Využili svých smyslů – pozorně se dívali, poslouchali, přivoněli, ochutnali, ohmatali …

Výuka venku v přímém kontaktu s přírodou přináší totiž žákům mnoho výhod. Zlepšuje kondici a zároveň prospívá psychickému zdraví, podporuje vzájemné vztahy, pěstuje v nich kreativitu a posiluje soustředěnost.

V přírodě měli za úkol najít deset věcí, které dokáží pojmenovat. Cestou na Mlejnek se tedy pozorně dívali kolem sebe, shromažďovali a zapisovali objevené.

Téměř v cíli byl najednou na stromě dopis od víly, která je občas navštěvuje ve třídě. V dopise jim popřála k svátku a schovala malý poklad. To bylo radosti. Hned se všichni rozeběhli poklad hledat. Našli a snědli J.

Celé dopoledne bylo velmi příjemné.

Děkuji dětem za jejich úsměvy, bezprostřednost, kterou v sobě mají, odvahu, s kterou každý den vyráží do školy, inspiraci a energii.

Jana Pancová, třídní učitelka