Velká oslava

autor: | 12. července 2023 | Akce školy, Aktuality

 

 

Jak to všechno začalo……..

 

Je rok 2003, jaro. Na MěÚ Dubá úřaduje starostka paní Hana Pejpalová a místostarosta pan Jiří Samec.  ZŠ Dubá nemá ještě titul  Ekoškola, ale ekoaktivity  nejsou žádnou novinkou. Třídí se odpad /papír, plast/, uklízí se v okolí Dubé, rodiče spolupracují na školních akcích / Den Země, Ukliďme svět, likvidace skládky na Panské Vsi…/.

V čele školy stojí ředitelka paní Mgr. Zdeňka Šepsová a paní zástupkyně Ludmila Kadlečková.

Škola vyšlapuje jak má.

V březnu přichází z MěÚ Dubá nápad, aby se škola zapojila do pomoci pří jarním tahu obojživelníků na území města.Informace k projektu poskytl škole hlavní herpetolog  ČR Roman Rozínek. Podílel se aktivně na tvorbě tůněk pro obojživelníky v okolí Dubé.Vedení školy vždy podporovalo jakékoliv aktivní činnosti s dětmi, a tak  dalo projektu  zelenou.Nastalo budování zábran a umístění odchytových nádob. Všechno mělo přesná pravidla, nádoby od sebe 2-3 metry, zakopat je  celé do země a těsně u folií. Od začátku vydatně pomáhali zaměstnanci z Rychlé roty MěÚ Dubá. Byli šikovní.

V prvním roce tahu se podařilo zachránit 1046 kusů ropuchy obecné, bufo bufo.Zapojily se 3 třídy/ I.A, III.A,VIII.B/ a pomáhaly celých 30 dnů.

Bylo to něco nevídaného. Děti přenášely z odchytových nádob živočichy do přenosných žabobusů a vypouštěly je do rybníka Mrazák.

Nad celou akcí dohlížela a stále dohlíží paní učitelka Jana Mašková, která od té doby začala žáby sbírat /tedy jen dřevěné, keramické, plyšové, na obrázku …./.

Celá tato první akce přinesla další.

Pan Rozínek pozval k sobě do záchytné stanice na návštěvu do Hradce Králové děti z naší školy, aby se podívaly na rozmanité živočišné druhy, které choval. Většinou šlo o zvířata zachycená při pašování ze zahraničí.

Většina ze zvířat se dala pohladit. A to bylo něco pro zvědavé dětské oči. Nic podobného nikdo nezažil. Nadšení, povídání, úsměvy, zážitek.

A bylo rozhodnuto. Po návratu poprosíme paní ředitelku, zda by šlo ve škole zřídit chovatelský kroužek. Zvířecí základnu bylo možné získat právě od pana Rozínka.

Paní ředitelka dala souhlas, vyčlenila finanční částku na pořízení veškerého zařízení a zvířat.

Nadšení a radost nebraly konce. Už během hlavních prázdni se řešil přesun zvířat a terárií, akvárií a všech těch potřebností k tomu. V prostorách školy byla vyčleněna místnost , dnešní sborovna.

15.9. 2023 se konal Den otevřených dveří v chovatelském kroužku ZŠ Dubá.

Obdivu se těšili:   želvy vodní, gekončík noční , leguán Leoš, korálovky, axolotl mexický, křečci, morčata, sklípkan, drápatky, užovka červená, činčila, osmák, pískomil,myšky, ještěrkovec.

Návštěvníci hltali očima všechny živočichy. Vidět zblízka, sáhnout si, pozorovat, starat se, hladit, zjišťovat zajímavosti ze zvířecího života. To všechno s sebou přinesla možnost školní ZOO v naší škole.

Všichni jsme se učili se zvířaty zacházet, starat se o ně. Chovatelský kroužek začal pracovat naplno.

V rámci kroužku vznikl i oddíl MOP/mladí ochránci přírody/1.4. 2004 , který nesl název Bodlinky /podle ježka západního, kterého se podařilo zachránit v zimě a vypustit na jaře do volné přírody/.

Z mnoha zážitků …… vybíráme některé obzvlášť zajímavé

únik korálovek z terária a mdloby paní uklízečky/všechno dobře dopadlo/

u paní Gilové v Dubé , pomoc se záchranou netopýra/měl zlomené křídlo/ a vypuštění čápa /spadl do komína a byl od mouru/, kroužkování mláďat sovy pálené

čištění studánky U skokana, rozbor její vody /je vhodná jen jako užitková voda/

vážení zvířátek /600 g činčila nejvíc, nejméně páskovka 10 g/

návštěva Ekozahrady v Mladé Boleslavi/přivezli jsme si 2 morčátka, která po cestě zpět byla s námi na Bezdězu!/

svlékání gekončíka /zachyceno na fotkách, kůži si hned požírá/

kamarádka Leoše/leguán/ Leoška – trochu byla drzá, ale pak se skamarádili

vyprávění pana Faitla o včelách

spolupráce na realizaci naučné stezky Dubá-Kokořínsko /dodnes funguje/

sázení jilmů v Rozprechticích

likvidace skládky nad Mlýnkem

exkurze do obory Březovice

pomoc psímu útulku Mělník, Kozly

záchrana ježků – Bodlinka, Jahelka, Albert

a spousta dalších mimořádných zážitků, které jsou milou vzpomínkou …..

V současné době – únor 2023 – chováme stále velké množství zvířátek – křečky, želvy vodní a želvu suchozemskou, králíka, morče, sklípkana, korálovky, rosnici sivou, osmáka, oblovky, gekončíka nočního a gekončíka madagaskarského, drápatky, šváby,

Oddíl Bodlinky ukončil svou činnost.

Chovatelský kroužek změnil své prostory v roce 2005. nachází se v suterénu staré budovy školy. Ke třídě se zvířátky patří prostor pro výuku třídy.

Na škole stále působí chovatelský kroužek. Každá třída má svého zvířecího svěřence, kterého chodí pravidelně krmit.  Každý měsíc je připravena aktivita u zvířátek , do které se zapojuje každá třída.

Pomoc při jarním tahu obojživelníků pokračuje, za období 2003-2023 jsme zachránili celkem 20 422 žabek. Zapojeny jsou všechny třídy školy včetně MŠ Dubá.

Děkujeme všem, kteří zvířecí aktivitu podporují:

MěÚ Dubá, vedení školy, pan Lupoměský, pedagogové a asistentky, děti, veřejnost.

Chci poděkovat tobě Pavle, který jsi šestnáct let  všechno aktivně prožil s námi. Moc nám chybíš.

Jana Mašková

 

Srdečně zveme všechny milovníky zvířátek na Dny otevřených dveří 15.9. 2023 od 14:00 – 18:00 a 16.9. 2023 od 10:00 – 16:00, viz pozvánka.

Přijďte se juknout, zasoutěžit, zavzpomínat.