….. tak začalo další setkání se Zuzkou a Michalem v rámci projektu GreenLife v naší škole. Hlavním tématem byla africká savana – záchrana nosorožců a hrochů. Zároveň nás seznámili s novým vzdělávacím programem pro školy – Etika Země , který bude zaměřený na vztah člověka k přírodě a planetě. Blue patrol – protipytlácká hlídka – její každodenní vytrvalá velmi důležitá práce – to všechno přiblížili dětem, které pozorně poslouchaly.

V listopadu 2019 proběhne Světový kongres strážců přírody, kde bude představen program Oko Země, jehož jsme už trvalou součástí.