Ekoškola Dubá pokračuje i nadále v environmentálním projektu   NEPZ. Už 12 let je aktivně zapojena do pomoci k ochraně přírody. Formou přednášek, filmů a her se děti seznamují s globálními souvislostmi v přírodě. Škola vlastní jednu fotopast, která 2x ročně poskytuje záběry z ochrany zvířat na vzdálené Sumatře, odkud je celý projekt řízen.

Nyní je připraven monitoring goril nížinných v africkém Kongu. Protože chceme být přítomni i v této části projektu NEPZ, obracíme se na všechny s prosbou o finanční příspěvek/ v jakékoliv výši/ na novou fotopast, která přinese záběry přímo z Afriky. Celková suma za fotopast je 3 800,-Kč. Nám se podařilo již sehnat příspěvek ve výši 200,-Kč.

Věřím, že díky vám všem se podaří částku uzavřít , a děti pak budou přímo sledovat zvířata v jejich přirozeném prostředí.

Příspěvek je možné uhradit v kanceláři školy.

 

Děkuji za váš čas a možný příspěvek.

Jana Mašková

 

Podrobnější informace o této aktivitě najdete na webu

www.pralesdetem.cz
https://www.facebook.com/PralesDetem/