Živočichové ve vyjmenovaných slovech

 

Ptakopysk, slepýš, netopýr, pyskoun, mýval …

Každý žák si vybral živočicha a hledal informace v knihách, encyklopediích, na internetu. Samozřejmě také využili vlastní vědomosti. Vše si pečlivě zapsali a v hodině českého jazyka si získané informace předali. Jak takový živočich vypadá, doplnili ilustrací.

Třeťáci a paní učitelka Jana Pancová