Exkurze na Letiště Václava Havla

V úterý 4. prosince se 7.třída společně se ZŠ Jestřebí vydala na prohlídku největšího letiště v ČR – Letiště Václava Havla Praha.

Exkurze začala na Terminálu 3. Jedná se o původní terminál Letiště Praha, který byl uveden do provozu 5.dubna 1937. Po prvních krocích ve vstupní hale všichni cítili atmosféru dálek a odletů. Ta se znásobila v okamžiku, kdy jsme museli projít bezpečnostním rámem a osobní věci odložit k rentgenové kontrole. Po nezbytné bezpečnostní proceduře mohli účastníci exkurze nastoupit do vyhlídkového autobusu a odtud pozorovat provoz letiště v části Jih a Sever, Cargo zóna. Zhlédli odbavení letadel před startem a po přistání, navádění letadel na stání. Z několika desítek metrů pozorovali starty a přistání různých typů letadel společností z celého světa, které si zvolily Prahu jako cílovou destinaci. Velmi zajímavé bylo seznámení s technickým zázemím letiště (čerpání paliva, kontrola letadel, nakládání stravy, zavazadel, pošty na palubu letadla). Na závěr jsme navštívili Záchrannou požární stanici letiště a prohlédli si interiér a především speciální požární techniku.

Exkurze se všem líbila a pro některé žáky bych řekla, že to byl nezapomenutelný zážitek.

Mgr. Miroslava Sochová

Dne 4.12.2018 jsme se ZŠ Jestřebí jeli autobusem na exkurzi do Prahy na Letiště Václava Havla. Procházeli jsme starou částí letiště. Po průchodu skenerem a kontrolou rentgenem, nám byla přidělena moc milá a hodná paní průvodkyně. Ta nám za průběhu jízdy autobusem po vyznačené trase na letišti vyprávěla o historii, ale i provozu letiště, o různých věcech týkajících se letadel. Nakonec jsme se byli podívat na hasičskou stanici. Celou exkurzi jsem si moc užila a věřím, že nejsem sama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Za 7.třídu Jasmin