Putování za historií

autor: | 20. září 2021 | Akce školy, Aktuality, Školní družina

Vycházka do města

Rozhodla jsem se, že žáky seznámím s historií města. Proto jsem zvolila vycházku. Nejprve   nás čekal  zazděný Smírčí kříž v Českolipské ulici. Další zastávkou byl kostel Nalezení sv. Kříže. Naše cesta dál vedla k sušárně chmele. Zde se žáci proběhli, ale také se seznámili s historií a jak takové sušení probíhá. Vlevo od sušárny býval dříve morový hřbitov, pro oběti moru v roce 1680. Nyní se zde nachází zahrádky. Poté naše kroky vedly na Masarykovo náměstí. Zde se nachází empírová radnice z roku 1851 kde sídlí Městský úřad Dubá. Ve středu náměstí je sloup Nejsvětější trojice z roku 1726. Posledním místem byla pošta, v jejíž místech stával kostel. A  tím procházka skončila. V Dubé je více historických míst, které s žáky navštívíme.

Zapsala Lenka Treutnerová

ved. vych.