Projekt branná výchova

Projekt branná výchova

V úterý 25. 6. 2019 jsme malým kurzem první pomoci ukončili dvouletý projekt, nazvaný Rozvoj občanských kompetencí – což je v podstatě obdoba dříve vyučovaného předmětu – Branná výchova, o kterém se znovu uvažuje pro zavedení do učebních osnov. Projektu,...