autor: | 8. března 2013 | Akce školy, Ekoškola

Světový den vody

 

větový den vody byl určen na 22. březen, od roku 1993. Spojené národy tento den navrhly v roce 1992 v rámci Agendy 21 na jednání UNCED v Rio de Janeiru, v Brazílii. Důvodem je skutečnost, že na světě více jak miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody, nemá přístup k vodě. Propagace agentur UN a nevládních organizací věnujících se problémům spojeným s vodou je zaměřena na čistotu a ochranu vod a jejich šetření.

 

 Ekoškola Dubá vyhlašuje k tomuto dni úkol pro všechny ekotýmy všech tříd:

 

Navrhněte jednoduchý obrázek s tématem úspory vody, který si pak vyvěsíte ke kohoutku ve své třídě.

Velikost návrhu A5.

 

Vaše  návrhy prosím k JM do 21.3. do 13:00 hodin.

 Ekotým pak na své schůzce vybere ten nejlepší, který bude vyvěšen u všech zdrojů vody ve škole.