Zahradní proměny

Zahradní proměny

Ze školy sice není slyšet dětské hlasy, smích i řev, ale na školní zahradě se dějí velké změny. Ve skupinkách, dodržující patřičnou vzdálenost, na ní pracují zaměstnanci školy a zahrada dostává novou tvář.  Až všechno rozkvete a zazelená se, bude to nádherný kout pro...
DESATERO PRO RODIČE

Zápis do 1. třídy ZMĚNA

ZÁPIS –   ZMĚNA Vážení rodiče, z důvodů současné situace pandemie KORONAVIRU se systém zápisu dětí do 1. třídy upravuje takto: ( vyberte jednu z možností) 1.Zákonný zástupce vyplní Žádost o přijetí, Zápisní list a pošle poštou na adresu školy, ZŠ DUBÁ-...