Ve čtvrtek  10.9. 2020 se družina pod vedením L. Treutnerové  vypravila do Nedamova . Zde probíhalo „dřevosochání „ . Měli jsme možnost vidět práci lidí , kteří z kusu kmene vytváří  sochy, sošky a reliéfy. Při práci používají pily, brusky a jiné nářadí. Žákům se práce líbila a domů si odnesli

i opracované odřezky dřeva. Ještě byl čas si prolézat na průlezkách. Cestou zpátky jsme sbírali oříšky, které velmi chutnaly.