Lesopark Dubá

autor: | 3. října 2023 | Akce školy, Aktuality

V úterý 26. 9. se školní družina a školní klub společně vypravili do lesoparku. V samotném lesoparku děti nejprve sbíraly odpadky (překvapilo nás, kolik jich tam bylo). Poté se žáci rozdělili do skupin – děti ze školního klubu připravily všem sportovní stanoviště „Hod přírodninou na cíl“, prvňáčci si zopakovali písmenka, která už se naučili a pomocí nasbíraných přírodnin sestavili překrásná obří písmenka. Ostatní děti mohly buď vyrábět obrázek z přírodnin nebo sbírat listí na společný řetěz. Počasí bylo krásné, takže po cestě zpět jsme nevynechali máchadlo…

  1. Krausová, ŠD