S tablety …

autor: | 19. září 2022 | Akce školy, Aktuality

S tablety nás to baví!

Žáci druhé a páté třídy aktivně využívají ve své výuce tyto moderní vychytávky, které získali v rámci výzvy MŠMT ze Šablon . Při výuce vyhledávají informace, a tím se obohacují o nové znalosti, procvičují čtení s porozuměním, ti mladší se učí psát na klávesnici.

Co je na tom však nejlepší z pohledu učitele? Vidět jejich zápal pro práci a nadšení z nových zkušeností.

Mgr. Jana Pancová, Mgr. Anna Dvořáková